Niet alleen de uit de pan swingende energieprijzen zorgen voor opschudding in de energiesector, maar ook de energietransitie blijft een belangrijke invloed. De energiesector blijkt de laatste jaren de meest veranderende sector.

Tegen 2050 moet er koolstofneutraliteit zijn, dat is top of mind. Maar dat is niet het enige op de agenda.

Koolstofneutraliteit

Tegen 2050 wil Europa klimaatneutraal zijn. Tegen 2030 wil het de uitstoot met 55% verminderen. Geen kleine uitdaging. Het vraagt een enorme inspanning van de energiesector, maar ook van de economie en de samenleving. Het zou mogelijk zijn, maar dan mogen we nu niet bij de pakken blijven zitten!

Investeringen in hernieuwbare energie, waterstof, de opslag van energie, warmtepompen, warmtenetten, elektrische mobiliteit, het afvangen en opslaan of hergebruiken van CO2 en systemen van vraagsturing zullen nodig zijn. De slimme meters zullen in elk huishouden moeten aanwezig zijn. Nieuwe gascentrales zullen de kernreactoren moeten vervangen. Enzovoort.

Energie-efficiëntie

Willen we bovenstaande behalen, dan zijn ook energie-efficiëntie en elektrificatie aan de orde.

De belasting op energie moet herbekeken worden. Deze discrimineert namelijk nog steeds elektriciteit- en low-carbonmoleculen tegenover koolstof intensievere, fossiele energiebronnen.

Energiemarkt op vandaag

Vroeger wilden de elektriciteits- en gasbedrijven zoveel mogelijk energie verkopen. Op vandaag ligt de focus meer op energie-efficiëntie. Er kunnen meer innovatieve en betaalbare aanbiedingen gedaan worden dankzij de snel toenemende digitalisering.

Dynamische tarieven komen op het toneel, waarbij je als klant geen gemiddelde jaarprijs meer betaald, maar de marktprijs.

Het marktmodel zal een wijziging ondergaan. Als er 100% hernieuwbare energie is, zijn er geen brandstofkosten meer. Er is nood aan een plan B om aan de energievraag te beantwoorden als er niet voldoende wind of zon is. Dit plan B zal betaald moeten worden.

Concurrentie

Alsof al deze wijzigingen de sector nog niet genoeg op de proef stelt, worden ze ook nog eens geconfronteerd met nieuwe concurrenten. Denk maar aan de grote oliespelers. Ze investeren meer en meer in zonne- en windenergieparken.

Er komen ook steeds meer dienstenleveranciers op de markt. Zo zijn er bijvoorbeeld organisatoren van groepsaankopen, technologiebedrijven die warmteboilers gebruiken om energie op te slaan, …

Een complex en competitief gegeven! Maar geen nood. ELGA ENERGY zorgt ervoor dat u uw energieverbruik en –productie afdoende kunt beheren en optimaal in de energiemarkt staat! Let’s talk energy!