Privacy Policy

GDPR

ELGA verwerkt de persoonsgegevens van zijn klanten op basis van de  relatie ten gevolge van afspraak tot samenwerking. Op vraag van de klant kunnen deze gegevens opgevraagd, verbeterd en/of gewist worden. Gaat u als klant niet akkoord met de manier waarop de ELGA uw gegevens verwerkt, dan kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).